Vraag & antwoord

Wij beantwoorden graag al jouw vragen. De volgende onderwerpen worden behandeld:


  1. Algemeen
  2. Toekomstgesprek
  3. Vragenlijst
  4. Routekaart
  5. Inplannen en annuleren
  6. Evaluatie

Of neem contact op Bekijk privacyverklaring

1. Algemeen


Wie is Invitra?
Invitra biedt duurzame oplossingen voor de inzetbaarheid van medewerkers. Hiervoor worden online learning modules gebruikt. Invitra zorgt ervoor dat organisaties en medewerkers hun doelstellingen en ambities kunnen realiseren.

Hoe komt Invitra aan mijn e-mailadres?
Invitra heeft jouw e-mailadres van je werkgever ontvangen.

Hoe is de vertrouwelijkheid en privacy gegarandeerd?
Als deelnemer heb je recht op een zorgvuldige bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staan de regels over het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Invitra zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden overhandigen, verkopen of ter beschikking stellen. Als het onderzoek is afgerond, dan wordt jouw e-mailadres gewist. Jouw privacy en anonimiteit zijn dus veilig.

In de Privacyverklaring van Invitra kun je lezen hoe Invitra jouw privacy gewaarborgd heeft en jouw persoonlijke gegevens beschermt. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Laat het ons dan weten via het contactformulier van onze klantenservice.

2. Toekomstgesprek


Wat is het doel van een Toekomstgesprek?
Het Toekomstgesprek is bedoeld om jouw werkomstandigheden te verbeteren. Daarbij is jouw mening van belang. Samen met jou wil jouw organisatie graag werken aan een nog beter, plezieriger en meer inspirerend bedrijf. Met de vragenlijst die je voorafgaand invult kun je onderwerpen aandragen die tijdens het gesprek aan de orde komen.

Waarom heet het gesprek een Toekomstgesprek?
In het Toekomstgesprek kun jij aangeven wat er volgens jou moet gebeuren om de werkomstandigheden te verbeteren en jouw werkplezier te vergroten. Het is geen functioneringsgesprek, en ook geen beoordelingsgesprek, maar een positief gesprek over plezierig werken nu en in de toekomst. Daarom heet dit gesprek het Toekomstgesprek.

Is het Toekomstgesprek hetzelfde als een beoordelings- of functioneringsgesprek?
Het Toekomstgesprek is dus geen beoordelings- of functioneringsgesprek. Het doel van het Toekomstgesprek is om samen met jouw leidinggevende te kijken hoe je over de organisatie en werkomstandigheden denkt en of je tips hebt voor verbeteringen.

Uit welke vragen bestaat de vragenlijst?
De vragenlijst bestaat uit open vragen en meerkeuzevragen. Deze gaan over jouw werkomstandigheden en hoe die verder verbeterd kunnen worden. Daarbij kun je onderwerpen aandragen die je wilt bespreken in het Toekomstgesprek. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Vragen over je werk:
De vragen over je werk zijn bedoeld om inzicht te krijgen hoe de organisatie je werkomstandigheden kan verbeteren. De antwoorden die je geeft, geven inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden voor de toekomst. De antwoorden worden op persoonsniveau voor je verwerkt. Indien je deze informatie wilt gebruiken voor het toekomstgesprek dan kun je dat aangeven nadat je de vragenlijst hebt ingevuld. Pas dan krijgt jouw leidinggevende inzage in deze informatie.

Vragen over je werktevredenheid:
De vragen over je werktevredenheid zijn bedoeld om je werktevredenheid te verbeteren. De antwoorden die je geeft kunnen door jou gebruikt worden tijdens het toekomstgesprek. Bovendien geven de antwoorden inzicht in verbetermogelijkheden voor de toekomst. De antwoorden worden op persoonsniveau voor je verwerkt. Indien je deze informatie wilt gebruiken voor het toekomstgesprek dan kun je dat aangeven nadat je de vragenlijst hebt ingevuld. Pas dan krijgt jouw leidinggevende inzage in deze informatie.

Vragen over je vitaliteit en gezondheid:
Deze categorie is bedoeld om je te informeren over en te ondersteunen bij je persoonlijke vitaliteit. Deze vragen kennen een zwaarder privacyniveau. Het invullen van deze vragen is geheel vrijblijvend.

Waarom moet ik een vragenlijst invullen?
Je vult de vragen in om gespreksonderwerpen aan te dragen, waardoor het Toekomstgesprek effectiever wordt. Juist jouw mening is van belang om jouw werkplezier en werkomstandigheden te verbeteren.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Nadat je de vragenlijst hebt afgerond maakt het systeem jouw routekaart voor het Toekomstgesprek. Op deze routekaart staan jouw antwoorden op de meerkeuzevragen in de vorm van een samenvatting. Jouw antwoorden op de open vragen staan letterlijk weergegeven op jouw routekaart. Je antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor het maken van de routekaart voor jouw Toekomstgesprek.

Alle privacygevoelige informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen. Dat wil zeggen dat jouw antwoorden zijn losgekoppeld van individuele persoonsgegevens en daardoor niet meer herleidbaar zijn naar jou. Ze zijn alleen nog zichtbaar op jouw persoonlijke pagina, waarop jij met een dubbele verificatie (wachtwoord) moet inloggen. Op deze persoonlijke pagina heeft niemand anders toegang behalve jijzelf.

De link naar de vragenlijst werkt niet, wat nu?
ls de button en de link geen toegang geven tot de vragenlijst, dan kun je dit aangeven via het contactformulier van onze klantenservice.

Kan ik de vragenlijst ook invullen op een smartphone of tablet?
Ja, dat kan. Het is wel van belang dat je software up-to-date is.

Kan ik mijn vragenlijst halverwege afsluiten en een andere keer verder gaan met invullen?
Ja, dat kan! De vragenlijst slaat de antwoorden tussentijds automatisch op. Als je later verder wilt gaan met invullen klik je nogmaals op de link in je e-mail.

Moet ik alle vragen beantwoorden?
Om je goed voor te bereiden op jouw Toekomstgesprek is het belangrijk om alle vragen te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als je twijfelt, probeer dan het antwoord te kiezen dat het beste bij je past. Aan het eind van de vragenlijst krijg je in jouw routekaart een overzicht van jouw antwoorden. Je kunt dan ook nog antwoorden veranderen.

Ik ben al heel tevreden. Hoef ik dan de vragenlijst niet in te vullen?
Het is heel belangrijk dat zowel tevreden als ontevreden medewerkers meedoen. Alleen op deze manier krijgen we een goede weergave van de werkelijkheid. Tevreden medewerkers kunnen ook goede ideeën hebben voor verbetering. En dit helpt weer om bijvoorbeeld de tevredenheid van je collega’s te vergroten.

Hoe weet ik of ik klaar ben?
Tijdens het invullen worden de antwoorden automatisch opgeslagen. Als je de laatste vraag hebt ingevuld ben je klaar en zie je de routekaart voor jouw gesprek.

Als je hierover nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen via het contactformulier van onze klantenservice.

4. Routekaart


Wat is de routekaart?
De routekaart geeft een samenvatting van de antwoorden die je hebt gegeven. Dit geeft een beeld van jouw situatie. Ook krijg je tips hoe je onderwerpen in kunt brengen in het Toekomstgesprek.

Is de routekaart alleen door mij in te zien?
Als je alle vragen hebt afgerond, dan besluit je of de routekaart ook bekeken kan worden door jouw leidinggevende en of je deze wilt gebruiken voor het Toekomstgesprek. ​

Ik wil niet dat mijn routekaart door mijn leidinggevende wordt ingezien. Wat gebeurt er dan?
Jouw leidinggevende kan jouw routekaart alleen inzien als jij daarvoor toestemming geeft. Dit heeft als voordeel dat jouw leidinggevende zich kan voorbereiden op jullie gesprek en jou beter kan ondersteunen. Door op het slotje te klikken kun je de teksten per onderwerp onzichtbaar maken voor jouw leidinggevende. Het advies is om het wél te delen, want dan heb je een mooie kans om zelf de onderwerpen te bepalen die voor jouw werkplezier en jouw werk belangrijk zijn.

Waar vind ik mijn Routekaart terug?
Als je akkoord heb gegeven op jouw vragenlijst en het tabblad hebt afgesloten ontvang je een mail met een link naar jouw eigen trainingsplatform. Op dit platform vind je jouw Routekaart en leuke en waardevolle trainingen.

5. Inplannen en annuleren toekomstgesprek


Hoe wordt een Toekomstgesprek voor mij ingepland?
Je plant zelf jouw Toekomstgesprek in. Om dit te kunnen doen, stuurt het programma een e-mail waarin je de mogelijkheid krijgt een datum en tijd te kiezen voor jouw gesprek. Daarna ontvang je een e-mail met de vragenlijst. Hiermee kun je onderwerpen aandragen die tijdens het gesprek aan de orde komen.

Ik kan op geen van de aangegeven afspraakopties mijn Toekomstgesprek plannen. Wat nu?
Als je jouw Toekomstgesprek niet kunt plannen op de aangegeven afspraakopties klik dan op: Ik kan niet op de bovenstaande momenten. Daarna krijg je vanzelf opnieuw een uitnodiging met nieuwe afspraakopties. Dit kan even duren.

Hoe kan ik een afspraak annuleren?
In de e-mail die je hebt ontvangen om de afspraak voor het Toekomstgesprek te bevestigen, zit een link om deze te kunnen annuleren. Nadat de afspraak is geannuleerd, ontvangen zowel jij als degene met wie je het gesprek hebt direct een e-mail over de annulering. Je ontvangt automatisch een nieuwe uitnodiging om een afspraak in te plannen. Dit kan mogelijk enige weken duren.

Let op: alleen jij of degene met wie je het gesprek hebt kan het Toekomstgesprek annuleren via de daarvoor bestemde link. Door een e-mail naar het systeem te sturen, kun je niet annuleren.

Mijn afspraak is geannuleerd.
Hoe lang duurt het voordat er een uitnodiging komt om een nieuwe datum te plannen? Nadat de afspraak is geannuleerd ontvangen zowel jij als je leidinggevende direct een e-mail over de annulering. Je ontvangt automatisch een nieuwe uitnodiging om een afspraak in te plannen.

Ik ben vergeten te reageren op een uitnodiging om een Toekomstgesprek te plannen.
Als je 60 dagen niet reageert op een uitnodiging om een datum te plannen voor een Toekomstgesprek, dan word je vanzelf opnieuw uitgenodigd.

Uit welke vragen bestaat de evaluatie?
De vragen in de evaluatie zijn meerkeuzevragen die gaan over het Toekomstgesprek met jouw leidinggevende. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Waarom moet ik een evaluatie invullen?
Juist jouw mening is van belang om jouw werkomstandigheden en de kwaliteit van het Toekomstgesprek verder te verbeteren.

Mocht jouw vraag niet beantwoord zijn, neem dan contact met ons op via het contactformulier van onze klantenservice. Wij helpen je graag verder.