B

Keurmerk voor 's lands grootste supermarktketen


Met 1300 chauffeurs zijn de voertuigen van Albert Heijn Online niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Deze snelgroeiende afdeling heeft als kerntaak boodschappen veilig en op professionele wijze bij klanten thuis bezorgen.De directie zocht een optimale oplossing om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen bij met name mobiliteitsvraagstukken. Een traditionele veiligheidsinterventie was hiervoor te beperkt. Zes maanden geleden startten alle afdelingen met het Synergy programma plus de extra module mobiliteit: e-Driver.

Duurzame inzetbaarheid
Het sleutelwoord in de aanpak van het Synergy programma is duurzame inzetbaarheid. Om medewerkers duurzaam te ondersteunen is een integrale en geborgde aanpak noodzakelijk. Een toekomstgerichte dialoog, waarin de medewerker centraal staat speelt hierin een cruciale rol. Leidinggevenden beschikken met Synergy over handvatten om medewerkers te inspireren en te motiveren. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. De verbinding met de medewerker en optimale ondersteuning krijgt alle focus. Albert Heijn Online wil maximale medewerkers-tevredenheid en de risico's voor de medewerker zelf en de omgeving minimaliseren.

Keurmerk in zes maanden
In korte tijd wisten leidinggevenden medewerkers te stimuleren om serieus deel te nemen aan het programma. Het eerste niveau van het keurmerk is bereikt. Een mooie prestatie met een dergelijke grote groep chauffeurs. Op 15 november j.l. reikte Koos Spee het ‘Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg’ uit aan Coen Schlüter.


VOORUITGANG door VERBINDING

Lees verder

Synergy werkt!

Lees verder

Synergy inspiratiebijeenkomst groot succes!

Lees verder

Innovatief werken aan vitaliteit!

Lees verder

Sturen op 100% duurzame inzetbaarheid

Lees verder

90.000 ton CO2 reductie door online programma

Lees verder
Bekijk overzicht actueel

e-Driver

Hoe werken uw chauffeurs professioneel en veilig?

Bekijk programma