Synergy Pro

Uw medewerkers meer vertrouwen na reorganisatie


Ervaring leert dat de beoogde resultaten van een reorganisatie vaak moeizaam tot stand komen. De oorzaak hiervoor ligt meestal in het feit dat onvoldoende rekening is gehouden met de 'zachte' menselijke factor. Deze blijkt in de praktijk namelijk ‘keihard’.

Contact opnemen

Aanpak


Om uw medewerkers gemotiveerd te krijgen voor het noodzakelijke veranderproces is vertrouwen en een verbindend toekomstperspectief cruciaal. Het motiveren van medewerkers tijdens een reorganisatie vraagt om een inspirerende koers en een toekomstgerichte manier van leidinggeven, waarin structuur, continuïteit en een goede dialoog centraal staan. De aanpak kenmerkt zich door:

  • Het bepalen van een duidelijke toekomstgerichte koers
  • Het betrekken van alle medewerkers bij verbeteringen
  • Een toekomstgerichte en verbindende dialoog te faciliteren
  • Het versterken van verbinding en vertrouwen
  • Het bieden van handvatten om persoonlijk leiderschap te tonen
  • Stuurinformatie met inzicht in risico’s en verbeteringen

Aanvragen vrijblijvend gesprek

Resultaten


Een flexibele en toekomstbestendige organisatie
Meer betrokkenheid en motivatie leidinggevenden en medewerkers
Duurzaam inzetbare medewerkers
Hogere medewerkerstevredenheid

Inzicht in de behoefte van medewerkers
Inzicht in verbeterinitiatieven en draagvlak
Meer grip op verzuim en incidenten
Meer (financieel) rendement

Specificaties


Doelgroep: alle sectoren
Organisatie omvang: middelgroot t/m groot
Tarief: op aanvraag
Trainingsomgeving: klassikaal en online

Belasting arbeidsprocessen: minimaal
Trainingsomgeving: klassikaal en online
Implementatie: binnen 3 weken

Connexxion

" €3.000.000 reductie ontstaat door een effectieve dialoog en ondersteuning medewerker"

6500 medewerkers

Bekijk

KLM Ground Services

" Waardering en vertrouwen bleken essentiële factoren om medewerkers positief te stimuleren. "

150 medewerkers

Bekijk