Synergy PRO | Duurzame inzetbaarheid

Hoe worden uw medewerkers duurzaam inzetbaar?


Een medewerker kan alleen zélf de keuze maken om te werken aan zijn persoonlijke inzetbaarheid. Dat betekent dus eigen regie waarbij men zelf verantwoordelijkheid neemt voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties, door zich continu aan te passen aan wat nodig is. Voor nu én voor later.

Met Synergy is uw organisatie in staat om de eigen regie van uw medewerkers te activeren en te borgen. U verhoogt prestaties en vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Contact opnemen

Verbindende dialoog


De sleutel tot eigen regie is een verbindende dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen medewerkers en leidinggevenden. Invitra heeft een innovatieve methode ontwikkeld om deze dialoog te activeren, ondersteunen en te borgen. Ervaren en onervaren leidinggevenden zijn hiermee in staat om medewerkers in hun kracht te zetten. De activatie van medewerkers en de borging van de voortgang gebeurt volautomatisch. Risico’s voor (duurzame) inzetbaarheid komen dan ook vroegtijdig in beeld. 

Activeer en borg eigen regie van medewerkers
Faciliteer een verbindende en meetbare dialoog
Realiseer duurzame inzetbaarheid

Waarom kiest u voor Synergy PRO?


  • U activeert en borgt eigen regie op duurzame inzetbaarheid
  • Synergy PRO kent een eenvoudige implementatie en hoge praktische toepasbaarheid
  • U beschikt over een meetbare en verbindende dialoog over (duurzame) inzetbaarheid

Wat maakt Synergy PRO uniek?


  • De Synergy-Dialoog® ondersteunt ervaren en onervaren leidinggevenden
  • Eigen regie van medewerkers wordt succesvol geactiveerd en geborgd
  • Medewerkers en leidinggevenden worden ondersteund door e-Coaching®
  • U beschikt over X-Learning® trainingen voor eigen regie en duurzame inzetbaarheid

Resultaten Synergy PRO


Hogere arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid van medewerkers
Meer betrokkenheid, verbinding, talentontwikkeling en werkplezier
Inzicht in de risico’s voor inzetbaarheid van medewerkers en leidinggevenden
Beschikking over stuurinformatie waarmee duurzame inzetbaarheid mogelijk wordt
Minder faalkosten en meer financieel rendement

Connexxion

"€3.000.000 reductie ontstaat door een effectieve dialoog en ondersteuning medewerker"

6500 medewerkers

Bekijk

KLM Ground Services

"Vertrouwen en verbinding bleken essentiële factoren om medewerkers te stimuleren, incidenten namen met 50% af"

150 medewerkers

Bekijk
Bekijk de video van Synergy PRO
 
79%
78%
73%
tot 38%
tot 50%