Synergy

Hoe worden uw medewerkers duurzaam inzetbaar?


Voor een toekomstbestendige organisatie zijn gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers van groot belang. Dit vraagt om een duidelijke koers en een inspirerende manier van leidinggeven, waarin structuur, continuïteit en een verbindende dialoog centraal staan.

Een medewerker kan alleen zélf de keuze maken om te werken aan zijn persoonlijke inzetbaarheid. Dat betekent dus eigen regie waarbij men zelf verantwoordelijkheid neemt voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties, door zich continu aan te passen aan wat nodig is. Voor nu én voor later.

Met Synergy is uw organisatie in staat om de eigen regie van uw medewerkers te activeren en te borgen. U verhoogt prestaties en vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Contact opnemen

Synergy-dialoog


De sleutel tot ‘eigen regie’ is de Synergy-dialoog. Deze verbindende en meetbare dialoog verbetert in korte tijd structureel de prestaties en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Leidinggevenden beschikken over handvatten om medewerkers te inspireren ‘eigen regie’ te nemen en verbeteringen door te voeren. Medewerkers krijgen oplossingen om persoonlijk en professioneel te groeien en duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Innovatieve activatie en borging van processen garanderen een succesvol resultaat.

Aanvragen vrijblijvend gesprek

Resultaat


Synergy vergroot de duurzame inzetbaarheid en motivatie van uw medewerkers. Onderzoek toont aan dat door Synergy de ‘eigen regie’ op duurzame inzetbaarheid toeneemt bij 68% van de medewerkers. 81% van de leidinggevenden geeft aan dat medewerkers door de inzet van Synergy meer gemotiveerd en betrokken zijn. En maar liefst 78% van de medewerkers geeft aan na de Synergy-dialoog meer vertrouwen te hebben in de organisatie. Prestaties van medewerkers verbeteren, ziekteverzuim reduceert tot wel 38% en incidenten dalen tot 22%.

Synergy van Invitra doet dit door:


  • Een verbindende en meetbare dialoog te faciliteren
  • Leidinggevenden middelen te bieden om prestaties te verbeteren
  • Medewerkers handvatten te bieden om ‘eigen regie’ te nemen
  • Verbinding en vertrouwen te versterken
  • Unieke stuurinformatie te bieden met direct inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden
  • Innovatieve activatie en borging van processen

Specificaties


Doelgroep: alle sectoren
Organisatie omvang: middelgroot t/m groot
Tarief: op aanvraag

Belasting arbeidsprocessen: minimaal
Trainingsomgeving: klassikaal en online
Implementatie: binnen 3 weken

Connexxion

" €3.000.000 reductie ontstaat door een effectieve dialoog en ondersteuning medewerker"

6500 medewerkers

Bekijk

KLM Ground Services

" Waardering en vertrouwen bleken essentiële factoren om medewerkers positief te stimuleren. "

150 medewerkers

Bekijk
Bekijk de video van Synergy